Aktuality

Novinky

Detailní vyhledávání

Vymaž filtr | Rozšířený filtrthumb

Praha 4, Modřany

Prodej byty

3 400 000 Kč

thumb

Praha 2, Vinohrady

Pronájem byty

11 000 Kč

thumb

Praha 9, Vysočany

Pronájem byty

8 500 Kč

thumb

Praha 5, Zbraslav

Pronájem byty

8 000 Kč

thumb

Praha 10, Hostivař

Pronájem byty

10 000 Kč

thumb

Praha 4, Krč

Pronájem byty

8 900 Kč

thumb

Mladá Boleslav

Prodej

2 100 000 Kč

thumb

Mladá Boleslav, Mladá Boleslav I

Pronájem komerční prostory

7 000 Kč

thumb

Mladá Boleslav, Mladá Boleslav I

Pronájem komerční prostory

4 500 Kč

thumb

Bozkov (okres Semily)

Prodej domy a vily

2 090 000 Kč

thumb

Radostná pod Kozákovem, Kozákov (okres Semily)

Prodej pozemky

1 150 000 Kč

thumb

Mladá Boleslav, Mladá Boleslav I

Prodej domy a vily

4 250 000 Kč

Aktuality

Lidem s nízkými příjmy pomáhá stát s úhradou nákladů na bydlení

 Náklady na bydlení tvoří pro řadu lidí velkou část jejich výdajů. Pokud nemají dostatečné příjmy, mohou získat nárok na podporu od státu. Ten ji řeší pomocí dvou dávek – příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Jaký je mezi těmito dávkami rozdíl, na kterou máte kdy nárok a kde o ně žádat?

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení spadá do dávek státní sociální podpory. Může o něj požádat jak vlastník, tak nájemce bytu, ve kterém má hlášený trvalý pobyt. Je třeba současně splnit dvě podmínky:

  • vaše náklady na bydlení (nájem, služby, vodné, stočné, vytápění apod.) jsou vyšší než 30 procent (v Praze 35 procent) vašich příjmu a zároveň
  • 30 procent (v Praze 35 procent) vašich příjmů není vyšších než částka normativních nákladů na bydlení.

Při posuzování se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Normativní náklady na bydlení jsou stanovené zákonem a představují průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. U nájemního bydlení jsou v nich zahrnuty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném, v případě družstevních a vlastnických bytů obdobné náklady. Do normativních nákladů jsou také zahrnuty ceny služeb a energií propočítané na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob, které v nich trvale bydlí.

Do příjmů, které do výpočtu nároku na příspěvek vstupují, musí žadatelé zahrnout jak své čisté výdělky v zaměstnání či pobíraný důchod, tak rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Pokud jste nezaměstnaní a dostáváte podporu v nezaměstnanosti či jste byli ve sledovaném období v pracovní neschopnosti a pobírali nemocenskou, uveďte i tyto příjmy.

Pro nárok na dávku jsou posuzovány příjmy každého, kdo s vámi žije ve společné domácnosti a společně se podílí na úhradě nákladů na bydlení. Platí to například pro prarodiče žijící s vámi v jedné domácnosti. Vždy se posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Lidé mohou příspěvek na bydlení pobírat maximálně 84 měsíců během období deseti kalendářních let. Toto omezení ovšem neplatí pro domácnosti, ve kterých žijí pouze lidé starší 70 let, a pro zdravotně postižené, kteří bydlí v bytech pro ně postavených či upravených.

 

Doplatek na bydlení

Pokud i po připočtení příspěvku na bydlení příjmy vaší domácnosti nestačí na zaplacení nákladů na bydlení, můžete požádat o doplatek na bydlení, který spadá do systému pomoci v hmotné nouzi.  

Výše doplatku na bydlení se stanoví tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení rodině zbyla částka živobytí, která se pro každou posuzovanou osobu určuje individuálně, a u více společně posuzovaných osob se částky živobytí sčítají. U dospělého člověka dosahuje výše částky živobytí minimálně částky existenčního minima 2 200 korun a maximálně částky životního minima (například pro jednotlivce 3 410 korun). U nezaopatřených děti vždy tvoří částku živobytí částka životního minima. Ta je různá podle věku dítěte (od 1 740 korun do 2 450 korun). I pro doplatek na bydlení platí maximální lhůta pobírání 84 měsíců během deseti let.

 

Kde dávky žádat?

O oba příspěvky se podává žádost na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa vašeho bydliště. Zde vám také poskytnou veškeré podrobnější informace k uvedeným dávkám. Další informace naleznete rovněž na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Inzert Reality podporuje sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných

Staráte se o své staré rodiče či prarodiče v domácím prostředí? Nebo již sami cítíte, že potřebujete péči? Společnost Inzert Reality dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšnou společností Spokojený domov. Spokojený domov je poskytovatelem terénních sociálních služeb pro seniory a handicapované na území Mladoboleslavska a Českého ráje. Pečovatelky jezdí do domácností seniorů a handicapovaných, kterým pomáhají například s podáním stravy, úkony osobní hygieny, přesunem na lůžko či vozík nebo doprovodem k lékaři. Jezdí i k lidem upoutaným na lůžko. Služby Spokojeného domova jsou dostupné i v těch nejmenších vesničkách. Více informací najdete na www.spokojeny-domov.cz, .

Zveme Vás na besedu na téma Naši vojáci v zahraničních misích

Obecně prospěšná společnost Spokojený domov ve spolupráci se společností Inzert Reality pořádá besedu na téma Naši vojáci v zahraničních misích. Hostem bude Ladislav Jareš, který byl v roce 2008 na misi v Afghánistánu.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 20. února v 16 hodin v Mladé Boleslavi v Palackého ulici čp. 1327, kde se nacházejí kontaktní místa Spokojeného domova i společnosti Inzert Reality. Více informací na telefonu 773 635 633.